International Osteopati & Sports Osteopati

Osteopath D.O. - Christian Tychsen
For booking af tid kan der rettes henvendelse via SMS eller på telefon 06 74 70 29 77

Osteopati

Osteopati er en helhedsorienteret diagnostisk og terapeutisk behandlingsmetode hvor behandleren udelukkende bruger sine hænder. Igennem et velfunderet kendskab til anatomi, fysiologi, patologi og biomekanik, observerer og tester osteopaten kroppens bevægemønstre. Herved opspores dysfunktioner og bevægeindskrænkninger der ofte ligger til grund for symptombilledet.
Osteopatens opgave herefter er, at optimere kroppens selvhelingsmekanismer ved at korrigere dysfunktioner og bevægeindskrænkninger, så balancen i kroppen kan blive genoprettet.

Osteopati er en manuel behandlingsform for alle de personer der har problemer i bevægeapparatet. Herunder også patienter som tidligere har forsøgt andre former for behandling, f.eks. fysioterapi, men hvor den ønskede effekt udebliver.
Osteopati er også gavnligt for personer, der vil forhindre problemer i at opstå. Kroppen har en evne til at kompensere for mindre ubalancer, der ikke nødvendigvis behøver at give symptomer. En osteopatisk undersøgelse vil i langt de fleste tilfælde opspore disse symptomfrie funktionsnedsættelser, der på et senere tidspunkt kan give gener.

Sportsosteopati

Sportsosteopati er en unik tilgang til diagnostik og behandling for sportsudøveren, hvad enten det gælder elite niveau eller almindelig udøvende niveau. Når kroppen dyrker sport gør den det ikke isoleret med én kropsdel, men derimod med hele kroppen. En skade vil derfor ikke kun blive undersøgt lokalt, men der vil også blive undersøgt for hvilke udløsende faktorer eller årsager der ligger til grund for skadens opståen i eksempelvis andre steder af kroppen.

Forudsætningen for en god sportslig præstation er en krop i balance. Selv de mindste bevægeindskrænkninger kan føre til problemer der påvirker den sportslige præstation i negativ retning. Ved at bruge osteopatens kendskab til diagnostisk og manuelle teknikker, kan man forbedre led-bevægelighed, reducere adhærancer og bevægeindskrænkninger i muskulaturen så bevægeligheden kan blive genoprettet og præstationen kan blive fremmet.

En vigtig bestanddel af en veltilrettelagt træning og forberedelse til konkurrence er regenerationen. At fremme regenerationen hører ligeledes under sportsosteopatiens behandlingskoncept.

Behandling

Efter en grundig og omfattende undersøgelse, fastlægges hvilke områder i kroppen der er symptomgivende og hvilke årsager, der ligger til grund for symptomerne.

Undersøgelsen vil involvere det umiddelbare smerteområde samt andre dele af kroppen med relation til symptomerne. Dette betyder, at man vil blive stillet spørgsmål samt undersøgt på steder, der ikke umiddelbart berører det symptomgivende område.

Herefter fastslås det, om der er indikation for osteopatisk behandling eller om det er nødvendigt med supplerende lægefaglig udredning.

Hvilke strukturer behandles?

Smerte og nedsat funktion er tegn på forstyrrelser eller blokeringer i ét eller flere af kroppens tre primære systemer:

 • Det muskuloskeletale system (muskler, led og bindevæv)
 • Det kranio-sakrale system (nervesystemet)
 • Det viscerale system (de indre organer)

En osteopatisk behandling tager udgangspunkt i en normalisering af én eller flere af disse tre systemer ved at bruge manuelle teknikker som eksempelvis manipulering, mobilisering, bindevævs teknikker, muskelenergi teknikker, viscerale teknikker og kranio-sakrale teknikker.

Hvad kan behandles?

Osteopatisk behandling er relevant ved eksempelvis følgende lidelser:

 • Ryg- og nakkesmerter
 • Smerter i arm eller ben
 • Bækken- og halebensproblemer
 • Ischiassmerter
 • Kæbesmerter
 • Hovedpine og migræne
 • Svimmelhed
 • Piskesmældssyndrom
 • Sportsskader
 • Tennisalbue / golfalbue
 • Løber- og springerknæ
 • Følger efter ankelforstuvning
 • Fordøjelsesbesvær
 • Stressrelaterede symptomer

Profil

Christian Tychsen er oprindelig uddannet fysioterapeut fra Skodsborg Fysioterapi Skole i Danmark i 1997. Han har praktiseret som fysioterapeut fra 1997-2010, og som osteopat fra 2010-2014 på to privatklinikker i Danmark.

Christian uddannede sig til osteopat fra 2005-2010 hos IAO (International Academy of Osteopathy) i Belgien og opnåede sin diplomtitel, Osteopat D.O., med udmærkelse i 2010. Han modtog også ”Michel Jansens Award” for bedste afsluttende eksamen hos IAO i Europa samme år. I 2014 modtog Christian det franske diplom, Diplôme en ostéopathie.

Derudover har Christian været tilknyttet den danske Superligaklub F.C.Københavns sundhedssektor som ansvarlig fysioterapeut fra 1998 frem til 2010, og som osteopatisk konsulent fra 2010-2014. Ligeledes har Christian været tilknyttet andre idrætsklubber, herunder basketboldhold og håndboldhold som osteopatisk konsulent.

I august 2016 afluttede Christian sin étårige sportsosteopat uddannelse hos OSD (Osteopathie Schule Deutschland) i Hamborg og opnåede derved sin titel som Certificeret Sportsosteopat.

Adresse

Klinikken ligger ca. 10 minutters gang fra Metro stationen ”La Muette” (linje 9) og "Passy" (linje 6).

For at komme ind igennem glasdøren til indgangspartiet, trykkes der på dørknappen under tal-panelet.

Herefter går man igennem entréen og fortsætter ligeud igennem den næste glasdør og hen til næste bygning på højre hånd.

Tryk på knappen ”Passy” på dørtelefonen og tag derefter elevatoren op til 2. sal og gå til højre.